2018 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

2018

KONTAKTER > Mødereferater
Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 5. december 2018 kl. 18.00

Tilstede: Alle
 
Ansøgninger:
Ingen ansøgninger.
 
Kassereren om økonomi mm.:
Jan har modtaget sidste regning vedr. loppemarked. Endeligt regnskab er klar ved generalforsamlingen.
 
Nyt vedr. teltudlejning:
Keld har haft en føler ude if. til afløser for Henning, uden særlig succes. Vi leder videre.
 
Pølsevogn: Ingen punkter
 
Nyt vedr. loppemarked:
Evaluering af Loppemarked 2018
Keld undersøgte, hvor folk har fået viden om vores loppemarked:
Hhv.: Plakater – 213 pers., avis 7 pers., facebook 39 pers., mund/mund 102 pers., det plejer vi 229 pers..
590 adspurgte.
Vi arbejder med vores viden, frem mod næste loppemarked.
 
Evalueringer/arbejdspunkter/beslutninger i uskøn blanding:
Plakater – hvordan gør vi i fremtiden? Flere af den nye slags?
Vi skal reducere i antallet af T-shirts 25 – 50??

Mobile Pay: Stor tilfredshed med mobile Pay i indgang og spisesteder. Vi fortsætter, men udvider ikke, så længe vi kan undgå det.
Vi undersøger, om vi kan gøre kølemuligheden mere smidig. Eventuel en bedre stabling!
Tilkørsel til P-plads fra Fr.værk (stopper trafikken) – kan vi gøre noget smartere?
Bør vi, som bestyrelse, være mere aktive i hvervningen af medhjælpere et par måneder inden markedet eller kan vi ruste vores loppeformænd med nye idéer til hvervningen?

Forslag om salg af burgere – vi mener ikke umiddelbart at vi skal udvide bespisningstilbuddet… men vi overvejer.
Forslag om at medhjælpere kan vælge mellem tilskud til Klubfest eller Dilettant. Kan det administreres?

Beslutning: Vi ændrer mødetid for loppekørsel lørdag til 8.45 og fast holder at køre med to biler de første måneder og derefter 3.
Eventuelt anden menu til spisningen.
 
Andre arrangementer:
Generalforsamling:
Søndag den 27. januar 10.30 i Klubhuset (Arresøhus er udlejet):
Rene´ sørger for bespisning. Henrik sætter annoncer i avisen og på hjemmesiderne og sørger for dagsorden.
Vi sonderer fortsat terrænet for afløser for afgående bestyrelsesmedlem.

Diverse møder:
Fordelingsmødet, 14. november.
Jens, Michael og Henrik deltog med repræsentanter fra IF.
Der blev orienteret om mødet, som foregik i konstruktiv og positiv stemning. Der blev vekslet visioner og vi bakker gerne hinanden.
260.000, kr. blev uddelt med pæne ord og begrundelse.
 
Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Vindue i Loppehallen: Jens tager teten i forhold til etableringen af vinduet.
Bander i Loppehallen: Der opsættes bander i hallen. Jens har kontakten til fodboldafdelingen.
 
Det skal understreges, at der ikke må foretages bygningsændringer eller lignende på loppehallen,
uden Venners bestyrelses godkendelse, herunder vindue og bander.
Forslag til ”opmærksomhed” om VENNERS eksistens: Michael og Henrik arbejder videre med sagen. En foreløbig økonomisk ramme er 40.000 kr.
 
Eventuelt:
Hvordan gør vi opmærksom på, når vi uddeler store beløb til IF – skal vi overveje pressedækning eller lignende?
Forslag om indkøb af nye trøjer til div. medhjælpere.
Punkter til næste møde 9. januar 2019
Generalforsamling
Brug af Genbrugsstationen
Ny beklædning til div. medhjælpere


Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 7. november 2018 kl. 18.00

Tilstede: Alle
Ansøgninger:
Behandling af Ansøgninger 2019
Vi har modtaget ansøgninger fra hhv. skytte-., fodbold- og gymnastikafdelingen.
I alt 297.400, fordelt 19.500, 132.900 og 145.000.

Vi konstaterer, at afdelingerne de seneste år har ansøgt om højere beløb end tidligere, ikke mindst til materiel – og nogle ønsker ligger umiddelbart et stykke fra formålet; at støtte ungdomsarbejdet
Vi havde en lang drøftelse om principper for at give den økonomiske støtte.
Vi besluttede, at støtte de ansøgningsposter, der, i vores øjne ligger, tættest på ungdomsarbejdet.
Det er vigtig for os at kunne stå inde for den bevilligede støtte - både økonomisk og moralsk - i forhold til vedtægterne. Samtidigt med en skelen til, hvad vi i øvrigt kan forvente af udgifter i overskuelig fremtid.
Henrik udarbejder svar til den 14. november.

Kassereren om økonomi mm.:
Resultat, Loppemarked 2018
Gennemgik et tilfredsstillende regnskab. Man kan få en mere detaljeret gennemgang på Generalforsamlingen den 27. januar 2019.
Nyt vedr. teltudlejning:
Henning ønsker at trappe ned på teltfronten. Vi skal finde en eller flere, der kan varetage opgaven.
Vi havde en lang drøftelse af opgavens omfang – hvordan kan den løses……
Keld har en potentiel overtager. Han taler med personen og vender tilbage.
Pølsevogn: Ingen punkter
Nyt vedr. loppemarked: UDSKYDES til næste møde
Evaluering af Loppemarked 2018
Andre arrangementer:
Diverse møder:
Fordelingsmødet med IF, 14. november – planlægning
Jens, René og Henrik deltager – vi mødes kl. 18.00
Jens bestiller smørrebrød.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Drøftelse og beslutning om årets VENNE-pris: Drøftet og vedtaget.
Forslag til ”opmærksomhed” om VENNERS eksistens: Udskydes til næste møde.
Eventuelt:

Punkter til næste møde 5. december 2018:
v Brug af Genbrugsstationen
v Teltholdersituationen
v Vindue i Loppehallen
v Generalforsamling
v Evaluering af Loppemarked
v Evaluering af Loppemarked 2018
·       Mobile Pay
·       T-shirts
·       Plakater
·       Brugerundersøgelse
·       Kølevogn
Til overvejelse og beslutning frem mod Loppemarked 2019
·      Forslag om ekstra kølevogn
·      Forslag om ekstra madbod - bøfsandwich
v Forslag til ”opmærksomhed” om VENNERS eksistens

Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
Onsdag den 5. september 2018 kl. 18.00

Afbud:
Ansøgninger: Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Der er oprettet mobilepaynumre til de udvalgte boder til loppemarked.
Der arbejdes fortsat på en døgnboksaftale.
 
Nyt vedr. teltudlejning:
Det har været en travl sommer, men nu er der ikke flere bestillinger.
Alt grej skal bruges til loppemarkedet.
 
Nyt vedr. loppemarked:
·        Plakater er bestilt og kommer medio uge 37. Der klistres på onsdag den 12.9 kl. ca. 16 loppehallen. Jens sørger for en god klister.
·        Jens kontakter skilteopsætterne, således der kan sættes op i næste uge (38). Vi har fået afslag på opsætning i Allerød Kommune.
·        T-shirt er ligeledes bestilt og kommer ligeledes i uge 37.
·        Vi stopper indsamlingen og kører sidste gang den 8. september. Vi sætter annonce i aviserne pr. uge 37 – om at vi stopper indsamlingen.
·        Plakaterne til markedet skal i aviserne uge 38 og 39.
·        Sejer sørger for læssemaskine og toiletter.
·        Der er sendt besked, omkring bemanding, ud til loppeformændene. Deadline 23. september.
·        Der er bestilt kølevogn. René sørger for formalia omkring levering og tidsrum.
·        Der leveres 20 containere/bure fredag Klostergården.
·        Vi har drøftet ideen om at uddele en folder ved indgangen omhandlende information om VENNER, et par relevante spørgsmål og måske lidt mere. Vi har brug for at overveje dette noget mere i forhold til, hvad vi ønsker at vide, hvordan det skal bearbejdes og om det er relevant at lægge kræfter, for os. Punktet tages op på et kommende møde, DOG vil …
·        Vi gerne undersøge, hvor folk ser reklamer for loppemarkedet. Keld skaffer 3-4 personer, der skal spørge folk på pladsen den 30. september.
·        Evaluering af loppemarkedet sker igen skriftligt. Henrik sender ud til loppeformændene.

Andre arrangementer
Der var et lidt sparsomt fremmøde til Flæsk, men det var hyggeligt og maden var god.
Vi afholder igen fælles juleafslutning med æresmedlemmer og folk med særlige tillidsposter - dato lørdag den 1. december.
 
Diverse møder:
Pølsevogn:
 
Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
·        Henrik kontakter Hillerød Forsyning og forhører sig om retningslinjerne for aflæsning på Genbrugspladsen.
·        Der lægges plader ud i loppehallen den 13. oktober – der støvsuges samme dag.
·        Vi afholder næste bestyrelsesmøde i november.
 
Eventuelt:
Næste møde 7. november kl. 18.00
 
Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
Onsdag den 15. august 2018 kl. 18.00
 
Afbud: Michael, René og Keld             
Ansøgninger: Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Jan er i gang med at lave aftale med banken omkring døgnboks efter loppemarked samt etablering af mobilepay til udvalgte boder.
 
Nyt vedr. teltudlejning:
Intet nyt
 
Nyt vedr. loppemarked:
Plakater: 175 af den traditionelle slags + 50 af de nye til ophæng i lygtepæle og træer (som forsøg)
 
T-shirts: Vi gør som 2017. Michael bestiller.
Sluttidspunkt: Officielt kl.14.00 (+ det løse…)
Posesalg og pris: klokkeslæt vurderes i informationen, á 30 kroner

Telte: Tisvilde sætter op tirsdag. Øvrige telte er bestilt.
Morgenbrød og kaffe fredag og søndag: Jens sørger for fredag, Lone og Marina om søndagen
Bespisning efter loppemarked: Henrik spørger Jan og Rikke.
Mobilpay, hvilke boder: Der kan betales med mobilepay i Indgang, Markedspølser, pølsevogn, Kaffetelt, Burger og Øl & Vand. Der kan veksles til kontanter i Informationen, både mobilepay og dankaort.
Kølevogn – Drøftet Renés tilbud. Vi lejer hos ALPHA container.

Parkering/medarbejderparkering: Beskrives i Retningslinjer, der vedhæftes til Loppeformændene
Loppeformænd og bemanding: Henrik sender ud til formændene
Alkohol, generelt – Jens taler med bl.a. parkeringshjælperne omkring retningslinjerne.
Indkøb og bestilling – Lone og Marina er på opgaven
Div. pauser ved opstilling fredag og lørdag - NÆSTE MØDE
Ansøgning om skilteopsætninger – Henrik ansøger diverse kommuner.
Forslag om folder – hvad vil vi gerne undersøge? Hvor har du set annoncerne…. NÆSTE MØD

Andre arrangementer:
Flæsk, den 24. august.
Der er styr på detJ
 
Diverse møder:
Pølsevogn:
Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Etablering af vindue i loppehallen – er i undersøgelsesfasen
Nøgleskab – er indkøbt og opsat
Eventuelt:
 
Næste møde 5. september kl. 18.00:
Div. omkring Loppemarked
Bemanding efter kl. 16 i ugen op til markedet!!! Og mandagen efter….
Div. pauser ved opstilling fredag og lørdag - Hvordan gør vi bedst opmærksom på officielle pauser?
Forslag om folder – hvad vil vi gerne undersøge? Hvor har du set annoncerne?
 
Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. juni 2018 kl. 18.00
Afbud: Elith               
Ansøgninger: Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Øko-dag, resultat: Et meget tilfredsstillende overskud.
Afkast af investeringer: 1 % = 7.000

Nyt vedr. teltudlejning:
Michael har undersøgt priser på nye plastikborde med målet 240 cm.
Tilbud 10 stk. 6000 inkl. moms. Bordene skal foldes ved nedpakning.
Vi bestiller 10 x 242 cm borde og 10 x 18 cm. Michael forsøger at få en god pris.
Efter sæsonen gennemgår vi prisniveauet på udlejning af div.

Nyt vedr. loppemarked:
Har drøftet annoncesituationen efter sommerferien, hvor HIPs weekendudgave forsvinder. Henrik undersøger vores muligheder.
Standerne til vejbannere er taget ned – Jens taler med Stark om muligheden for at benytte deres hegn ud mod Herredsvejen.

Andre arrangementer:
Ål & flæsk, fredag den 24. august. René er tovholder.
Ungdomsafslutning den 14. juni med pølser og sodavand. Anders er tovholder.

Diverse møder:

Pølsevogn:
Anders har justeret brochuren, som vi har aftalt. Den lægges på hjemmesiden ”lige om lidt”.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
 
René følger op på bortskaffelse af kølevognen og indhenter tilbud om leje til Loppemarkedet.
-Hvordan forholder vi os til, når vi oplever, at børn benytter loppehallen uden trænere?
Der må ikke opholde sig børn i Loppehallen uden der en ansvarlig træner/voksen tilstede.
Henrik formulerer brev til Hovedafdelingen og udarbejder et par oplysende plakater.
-Etablering af vindue fra hal mod sidebygning:
Vi vil gerne imødekomme ønsket – Michael undersøger den bedste mulighed, så sikkerheden er i orden.
-Evt. indkøb af nøgleboks til bilnøgler:
Michael undersøger markedet for et godt og fornuftigt nøgleskab.

Eventuelt:

Næste møde 15. august kl. 18.00: Div. omkring Loppemarked, Ål & flæsk
Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
Onsdag den 2. maj 2018 kl. 18.00
Afbud: Keld og Anders
Ansøgninger: Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Øko-regnskabet er ikke endeligt opgjort. Omsætning på ca. 92.000. Vi afventer resultatet til juni mødet.

Nyt vedr. teltudlejning:
Der sættes op i højt tempo – konfirmationerne er i gang.
Der er ikke noget nyt om de nye plastikborde. Til gengæld er de gamle borde shinet op.
Michael undersøger priser på nye plastikborde i 240 cm i god kvalitet.

Nyt vedr. loppemarked:
Jens og Henrik har efterset tilbuddet fra Lars Christensen. Det ser rigtig godt ud.
Vi finder dato for afhentning på næste møde. Vi forstiller os at tage af sted med alle 3 biler en hverdagsaften.

Andre arrangementer:
Evaluering af ØKO.
Generelt, stor tilfredshed med dagen – alt udsolgt.
Vi skal overveje at udvide salgsstedet med ekstra ekspeditionstider. MobilePay kræver lidt ekstra tid.
Ærgerligt at få udsolgt for tidligt i kaffeboden – men svært at beregne, hvor meget der skal bruges.
ØKO-dag: Søndag den 14. april 2019.

Diverse møder:
Fint møde omkring opstart til loppeindsamling. God stemning.

Pølsevogn:
Er udlejet til det årlige præstearrangement den 3. maj.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Eventuelt:

Næste møde 6. juni kl. 18.00
-Hvordan forholder vi os til, når vi oplever, at børn benytter loppehallen uden trænere?
-Etablering af vindue fra hal mod depot.    
-Evt. indkøb af nøgleboks til bilnøgler
-Dato for afhentning i Slangerup
Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
onsdag den 4. april 2018 kl. 18.00
Afbud: Michael

Ansøgninger: Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Dankortterminalen er opdateret til også at kunne modtage mobilepay.
Der bliver oprettet 2 numre til økodagen – Kaffe/pølser.

Nyt vedr. teltudlejning:
Henning giver besked til René og Jens, når der er brug for ekstra hold til opsætning og nedtagning, i foråret.
De gamle borde skal efterses i forhold til reparationer.

Nyt vedr. loppemarked:
Henvendelse fra Lars Christensen (udlejer af diverse møblementer). Hans firma lukker og vi er blevet tilbudt de rester, der er tilbage.
Vi kigger på det på lørdag og tager beslutning derefter.

Andre arrangementer:
Økodag:
Der er styr på arrangementet. Alle mand melder klar.
Der bliver lavet nye prisskilte – Jan sørger for at sende mobilenumrene til Jens.

Forespørgsel fra ”Mødrehjælpen” om de kan købe kaffe/kagebilletter, som de kan dele ud til deres medlemmer.
58 stk. kage, 25 kaffe/te.
Henrik laver 60 billetter til kage a 25 kr. og 60 billetter til kaffe/te/kakao a 15 kr.
Jan sørger for vekslepenge.

Vi sælger ugrillede pølser i løssalg – 15 pr. stk.

Mødetid d. 15.4 – kl. 8.00 til morgenmad på Lundholm.

Diverse møder: ingen
Pølsevogn: intet - brochuren er fortsat under udarbejdelse

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Flyer - om VENNERs virke.
Vi har fået lavet 500 stk. ”flyer” til uddeling.
Vi uddeler dem ved Økodag, til Gym-opvisning, ved udlejning af pølsevogn, ved teltudlejning, loppeindsamling osv.

Eventuelt: intet

Mødet blev afkortet pga. af informationsmøde med loppeindsamlere, sorterer m.fl., kl. 19.30.

Næste møde 2. maj kl. 18.00
• Hvordan forholder vi os til, når vi oplever, at børn benytter loppehallen uden trænere?
• Etablering af vindue fra hal mod depot.   Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.00

Afbud: Ingen
Ansøgninger: Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Jan er i gang med at sende kontingentopkrævninger ud – og pengene kommer ind i en lind strøm.
Mobilepay nummeret er nu femcifret. Jan formidler nummeret til relevante.
 
Vi forsøger med den nye form for mobilepay på Økodagen. Vi skal være opmærksomme på, at det koster 0,75 kr. pr transaktion.

Nyt vedr. teltudlejning:
Teltene er rengjort og repareret og klar til en ny sæson.

Nyt vedr. loppemarked:
Nyt loppeindsamlerhold: Hold 2, Ruben Børgesen og Anders W. Andersen og Lars Folke.
Der køres første gang den 7. april - samme dag lægges der gulvplader i hallen.
Lars kontakter Anders J. omkring afhentning af bilerne (og grillen til økodag).

Andre arrangementer:
Øko-dag 15. april på Lundholm.
Jens har bestilt pølser og brød.
Keld og Jens er tovholdere.
 
Teltene sættes op fredag den 13. april – mødetid ved loppehallen kl. 15.00. Rene´ sørger for at orientere Henning om, at vi skal bruge telte.
Vi slutplanlægger på næste møde den 4. april.

Diverse møder:
Der indkaldes til loppeopstart onsdag den 4. april kl. 19.30. René indkalder. Jens sørger for forplejning og lokale.

Pølsevogn:
Intet nyt – brochuren er på vej.
Vognen er lejet ud den 10. maj.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning: Ingen
Eventuelt: Intet

Næste møde 4. april kl. 18.00
·     Hvordan forholder vi os til, når vi oplever, at børn benytter loppehallen uden trænere?
·     Økodag
·     Forslag fra AMJ: Etablering af  ”vindue” fra banen til depot i Loppehallen. (Modtaget efter mødet)
Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 18.00

Konstituering
Formand:
Jens W. Hansen
Næstformand:
Rene´ Larsen
Kasserer:
Jan Enevoldsen
Sekretær:
Henrik Keck

Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Andersen
Keld Hjort Olsen
Michael Larsen

Suppleanter:
Elith Andersen
Lars Hansen

Afbud: Jan
Ansøgninger:
Fodboldafdelingen: Har sendt ansøgning på ca. 15.000 til dækning af udgifter for deltagelse af 3 voksne/trænere til tur til Barcelona.

Gymnastikafdelingen: Har sendt ansøgning på ca. 18.000 til dækning af udgifter for 3 trænere til stævne i Italien.
Drøftet og beslutning er taget. Henrik formulerer svar og sender dem til Hovedbestyrelsen.
Kassereren om økonomi mm.:
Intet, da kassereren er fraværende.
Nyt vedr. teltudlejning:
Overvejelse: Indkøb af lyskæder til teltene til udlejning. Michael undersøger priser, René taler med Henning om ideen til næste møde i marts.
 
Nyt vedr. loppemarked:
Indkøb af container.
Beslutning: Vi køber den rød container. Pris 18.000. En ny koster 35.000 + moms.
Startdato for indsamling: 7. april. Henrik sørger for at sætte annoncer i de respektive ugeblade.
René informerer Lene Larsen og Palle og Merethe
Leje af kølevogn: René er opsøgende på priser frem mod næste loppemarked.
 
Andre arrangementer:
Diverse møder:
Pølsevogn:
Anders laver udkast til ny tekst til pølsevognsbrochuren.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Behandling af forslag til loppemarked jf. evalueringer fra bodformændene:
Forslag om at udleje ex. stande til en pris á 2000 kr.

Beslutning: Vi ønsker ikke at gå den vej, da det dels vil bevæge sig hen imod et kræmmermarked – det ønsker vi ikke, det vil kræve et større organisationsarbejde og vi kan vi frygte en dalende omsætning, hvilket giver færre penge til vores ungdom.
Forslaget kan tage op på et senere tidspunkt, hvis vi ønsker et andet koncept end det vi kender.
 
Drikketider ved opsætning af loppemarked.
Der afholdes 2 officielle drikkepauser, hvor vi kan mødes i hallen. Man er velkommen til at holde flere drikketider i de respektive boder. Drikkelsen vil kunne hentes i hallen.

Parkering:
Det skal gøres tydelig, hvor medhjælpere kan parkere på loppemarkedsdagen allerede i skrivelsen til bodformændene og via store skilte.
 
Øl og parkering:
Det skal gøres meget tydeligt, at vi ikke ønsker at trafikken på parkeringspladsen dirigeres med ”en øl i hånden”. Vi ønsker ikke at forbyde øl, men vi ønsker at parkeringen foregår på en forsvarlig måde og vi ønsker at give et ordentligt indtryk af VENNER allerede ved ankomsten til pladsen.
Vi overvejer, hvordan dette gøres bedst muligt.
 
Det foreslås, at VENNERs bestyrelse er mere synlige og aktive i forhold at hverve nye medhjælpere.
Beslutning: Jens og Henrik besøger anlægget et antal gange i løbet af foråret, hvor der er flest forældre tilstede.
Vi vil informere om VENNER og forsøge at hverve flere hjælpere til VENNERS arbejde.
 
Eventuelt
Næste møde 14. marts
  • Fastsættelse af dato for opstartsmøde, indsamling + en form for retningslinjer for hvad vi indsamler og hvordan vi afviser på en ordentlig måde.
  • Behandling af forslag til loppemarked jf. evalueringer fra bodformændene
  • Økodag
 
Referat af GENERALFORSAMLING 2017
Søndag d. 28. jan. 2018 kl. 10.30

Dagsorden

Et minuts stilhed for Bent Ole Hansen

Valg af dirigent: Ole Meldgaard Jensen blev valgt
Årsberetning: Formand Jens W. Hansen aflagde sin beretning, hvor årets gang blev gennemgået.
Udover gennemgangen af de traditionelle aktiviteter – bl.a. økodag, telt- og pølsevognsudlejning og loppemarked – benyttede Jens lejligheden til at takke de mange aktive mennesker, der lægger kræfter i Venners arbejde. Også en tak til St. Lyngby IF og Venners bestyrelse.

Desuden et stort tillykke Æresmedlemmerne Knud Ole Jensen og Anders Jørgensen med hhv. guldbryllup og 70 års fødselsdag, samt til Tirsdagsholdet, der havde fået Venneprisen 2017.

Bemærkninger:
Carl Hansen takkede for Venneprisen på Tirsdagsholdets vegne.
Per L. takkede for Venners arbejde, samarbejde og støtte, der gives.

Henning gav udtryk for en glæde ved samarbejdet med de folk, der er omkring teltene. Glæder sig til 2018, hvor der allerede er godt booket op.

Stiller spørgsmål til retningslinjer omkring drikke- og spisetider…… skal der være flere steder for indtagelse af drikkelse. Svar: Bestyrelsen har taget bemærkningen til efterretning.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Jan Enevoldsen fremlagde årsregnskabet og redegjorde for hovedtallene. 2017 gav et underskud på 41.000.
Egenkapitalen er således ca. 1.200.000 kr.

Henning orienterede om årsagen til, at indtægten er faldet for teltudlejning. Roskilde Dyrskue lejer ikke telte længere.
Morten takkede på fodboldafdelingens vegne for støtten i 2017 og også for forhåndsbevillingen i 2018. Det er altafgørende for afdelingens aktiviteter.
Opfordrer til mere synlighed på udlejning af pølsevogn.
Elith var nysgerrig på dilettantudgifter og spurgte indtil hvordan vi håndterer underskud – hvor længe kan vi leve med det? Svar: Dette er noget bestyrelsen er opmærksom på og vil arbejde med.

Per roser for et flot regnskab – på trods af et beskedent underskud.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år: Fortsat 75 kr. årligt.
Behandling af indkomne forslag: Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Jens W. Hansen - genvalgt
Jan Enevoldsen - genvalgt
Michael Larsen - genvalgt
Henrik Keck - genvalgt
Revisor på valg:
Torben Ryberg - genvalgt
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter på valg:
Elith Andersen - genvalgt
Lars Hansen - genvalgt
Valg af 1 revisorsuppleant på valg:
Per Felby - genvalgt

Eventuelt
Diverse kommentarer og forslag:
Torben: Husk at slette afdøde mennesker fra hjemmesiden.
Carl: Hvad gør I med mobilepay i fremtiden? Svar: Bestyrelsen arbejder på en god procedure.
Henning: Opfordring til at benytte storskærmen i SuperBrugsen Skævinge. Svar: Tages op på et kommende bestyrelsesmøde.
Morten: Sørg for at lave en nem og overskuelig procedure for MobilePay. Måske er det ikke så vigtigt med hvilken bod indtægten hører til.
Søren: Vi skal sørge for at behandle de indsamlede effekter med respekt.
Carl: Hvis I køber den røde container – hvordan skal den så bruges? Svar: Vi tager beslutning på et kommende møde – hvordan gør den bedst gavn?

Ole takkede for god ro orden.
Jens takkede de fremmødte, og Generalforsamlingen afsluttedes som traditionen foreskriver – med 3-foldigt leve for St. Lyngby IF, VENNER.
Ole M. Jensen
Dirigent
Henrik Keck
Referent
Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 10. januar 2018 kl. 18.00
Afbud: ingen

Ansøgninger:
Modtaget 2 ansøgninger fra fodboldafdelingen.
1 lydende på 25.600 til dækning af diverse udgifter i forbindelse med u15 - Landsmesterskaberne i Fredericia
1 lydende på 15.000 til dækning af trænere/voksne rejseudgifter i forbindelse med Sommer Cup i Barcelona.

Ansøgninger kommer direkte fra fodboldafdelingen og ikke fra hovedbestyrelsen, som proceduren foreskriver.

Henrik skriver til fodboldafdelingen om at sende via Hovedafdelingen.

Kassereren om økonomi mm.:
Jan orienterede om regnskabet.
Vi går ud af 2017 med et beskedent underskud. Lidt færre indtægter og lidt større udgifter bl.a. et større tilskud til afdelingerne og flere omkostninger omkring loppemarkedet og bilerne.
Flere detaljer gives på Generalforsamlingen.

Mobile Pay er skiftet til “mobil my shop”. Mulighed for flere betalingsnumre if. med loppemarkedet.
Dette drøftes på et kommende møde.

Nyt vedr. teltudlejning:
Er sendt til reparation og vask.
Alle telte er booket til forårets konfirmationer.

Nyt vedr. loppemarked:
Tilbud om at købe den ekstra container. Pris 18.000. Jens og Lars går i dialog med ejeren.

Andre arrangementer:
Generalforsamling 28. januar kl. 10.30 på Arresøhus
Styr på ærterne. Michael låser op for kokkene.
Keld sørger for øvrig bespisning og drikkevarer.
Henrik sørger for dirigent og dagsorden.

Bestyrelsen møder kl. 10 og stiller op.

Øko-dag
15. april 2018 på Lundholm

Diverse møder: ingen
Pølsevogn: ingen
Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning: Ingen
Eventuelt: Ingen

Næste møde 7. februar
Konstituering
Loppemarked - drøftelse af udvalgte forslag

Opdateret 02.11.2023
Tilbage til indhold