2017 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

Hoved menu:

2017

KONTAKTER > Mødereferater
Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 9. august 2017 kl. 18.00
 
Afbud: Ingen
Ansøgninger: Ingen ansøgninger
Kassereren om økonomi mm.:
Investeret 800.000 via Nordea investeringsforeninger.
Der er åbnet for muligheden at kunne modtage betaling med andre/flere kreditkort end tidligere.

Nyt vedr. teltudlejning:
Der arbejdes på at føre vandslange/rør til den store port på Loppehallen. På den måde vil det blive lettere at rengøre telte.

Nyt vedr. loppemarked:
Drøftelse, beslutninger, orientering mv. i én stor pærevælling:
 
·         Teksten rettes til på plakaten.
·         Michael sørger for plakater, herunder en bedre papirkvalitet.
·         Henrik søger tilladelse til opsætning i relevante kommuner.
·         Jens spørger Alvent om fortsat at være sponsor
·         Michael og Henrik færdiggør plakater og t-shirts.
·         Klisterdag 3. september kl. 10. i loppehallen. Jens køber klister.
·         Jens undersøger muligheden for leje af borde og bænke
·         Forespørgsel om fødder til p-skilte ved vejen. Jens kontakter Anders om behov.
·         Facebook. Vi gør som sidste år. Henrik og Stine Lyng sørger for at pleje af vores side.
·         Henrik skriver til loppeformændene om bemanding.
·         Henrik taler med Rikke Nissen om bespisning efter markedet.
·         Der etableres én række, hvor der kan betales med mobilepay.
·         Det skal indskærpes at kasserne tælles op i 7'erens lokale.
·         Alle kender deres pligter og vi samler op på næste møde.
 
Andre arrangementer:
Rene' får/har styr på ål og flæsk den 25.8 i klubhuset. Henrik bestiller maden.

Diverse møder:
Michael og Henrik orienterede om mødet med sponsorgruppen
 
Pølsevogn: Intet

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Der blev talt om den orange bil, der skal efterses af Anders J. Herefter tages beslutning om det videre forløb.

Eventuelt:
Næste møde 6. september kl. 18.00
-          Status på loppemarked
 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu