2015 - LOPPEMARKEDET.net

Gå til indhold

2015

KONTAKTER > Mødereferater

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 4. november 2015 kl. 18.00

Afbud: Anders

Ansøgninger:
Vi har modtaget ansøgninger fra 3 afdelinger.

Hovedforeningen søger ikke om tilskud.
Badminton søger ikke om tilskud.
Håndbold har ikke afleveret ansøgning.

Skytternes søger om samlet 25.000 kr.

Fodboldafdelingen søger om samlet 126.000 kr.

Gymnastikafdelingen søger om samlet 80.000 kr.

Ansøgningerne blev drøftet og Henrik formulerer svar til fordelingsmødet den 18. november
Kassereren om økonomi mm.:
Santander Bank vil ikke have erhvervskunder, derfor vælger vi, i første omgang, at sætte det aftalte beløb ind hos i Nordea Bank.

Nyt vedr. teltudlejning:
Det blev drøftet, hvordan vi håndterer teltudlejning og opsætning (og loppehentere) i fremtiden.
Vi vil søge nye hjælpere på flere måder:
• Opslag på stratetisk gode steder
• På hjemmesiden
• Evt. på indgangsbilletten til gymnastikopvisningen
• Ved personlig henvendelse til forældre ved stævner og kampe.
• Henrik søger tilladelse til at benytte skolens intrasystem for derigennem at gøre opmærksom på VENNER og hverve nye hjælpere.
Som udgangspunkt skal hver i bestyrelsen finde en frivillig til diverse telt- og loppeopgaver i foråret.

Andre muligheder:
Færre opsætninger
Højere pris, der måske kan reducere antallet af opsætninger og fortsat opretholde en god omsætning.

Nyt vedr. loppemarked:

Godt evalueringsmøde - ingen sager, der kræver øjeblikkelig handling.

Andre arrangementer: ingen pkt.
Diverse møder:
Fordelingsmøde med IF afholdes den 18. november 2015 kl. 18.30. Rene’ bestiller smørrebrød og Henrik inviterer de respektive bestyrelser.
Jens ringer desuden til formændene og orienterer om mødet..

Julemøde afholdes hos Henrik den 27. november kl. 18.00.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 6. januar kl. 18.00.
Generalforsamling 31. januar 2016 kl. 10.30 på Arresøhus. Michael bestiller huset.

Pølsevogn: ingen pkt.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:

Eventuelt:

Punkter til næste møde 6. januar 2016:
Generalforsamling 2015

     

Referat ved St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 14. oktober 2015 kl. 18.00

Afbud: Keld
Gæster: Henning Larsen og Anders Jørgensen

Ansøgninger: ingen pkt.

Kassereren om økonomi mm.:
Jan orienterede kort om økonomien omkring loppemarkedet, der endnu ikke er gjort helt op. Omsætningen var på ca. 445.000 kr., men vi mangler lige de sidste udgifter.
Der vil blive orienteret om et endelige overskud på Generalforsamlingen i januar 2016.

FIH bank har overført vores indestående til Nordea. Ca. halvdelen af Venners kapital indsættes på en fordelagtig (rimelig rente og kort opsigelse) konto i Santander Bank.
Nyt vedr. teltudlejning:
Henning orienterede om en omsætning på ca. 140.000 i 2015 på udlejning af telte og at der allerede er booket en del telte i foråret 2016.

Henning og Andres fremlagde en bekymring gående på, at antallet af teltopsættere er dalende og at opsætningerne ligger på alt for få hænder.
De opfordrer til, at Bestyrelsen gør sig nogle overvejelser i den forbindelse.
Der er behov for flere folk – 10-15 faste opsættere er nødvendigt, hvis udlejningsniveauet og dermed omsætningen skal bevares.
Kan der tænkes anderledes? Eksempelvis formiddagshold og eftermiddagshold, skal vi satse mere på større arrangementer til en højere pris og dermed færre ”småopsætninger”, skal prisen i det hele taget opjusteres osv.Det skal undersøges hvorvidt, vi med fordel kan indkøbe hjælpemidler, der gør opsætningen lettere og mindre tidskrævende.
Efter de nye sikkerhedsregler er blevet indført, tager opsætningen noget længere tid og er blevet et hårdere arbejde.
Bestyrelsen vil på de næste møder forsøge at finde nogle brugbare løsninger, der kan imødekomme ovenævnte problemstillinger.

Nyt vedr. loppemarked:
Bestyrelsen evaluerede kort på Loppemarkedet med følge opmærksomhedspunkter i blandet rækkefølge:
• Der bliver indført mobilepay og swip. (Jan sørger for formalia omkring bank og indkøb af smartphone)
• Bespisningen efter loppemarkedet var af rigtig fin standard - ros til Henning Staunstrup.
• Der var for få T-shirts, da der (heldigvis) dukkede en del flere hjælpere og børn op end tilmeldt. Et positivt problem, der skal arbejdes med, så alle får en T-shirt og i rette størrelse og så vi får et bedre overblik over medhjælperlisten.
• Generelt gik oprydningen rigtig godt – og mandag var alt på plads igen. Tak til alle, der løftede denne opgave både før, under og efter.
• Vi skal huske at 8-mandsbanen skal suges for diverse kapsler og cigaretskod. Der har været nogle misforståelser omkring dette, da opgaven måske ikke er kommunens længere, men Hede Danmarks!?
• Der er fortsat nogle misforståelser omkring, hvornår folk kan afhente deres større indkøb med bil. Bestyrelsen skal være klarere i kommunikationen omkring tidspunktet og det skal efterleves af folk i boderne. Det er giver kaos og farlige situationer, når bilerne kører ind på pladsen før tid.
• Er antallet af borde og bænke, som de skal være? Vi skal have et bedre overblik over dette, således vi undgår irritation og tidspilde under opsætningen.

• Generel tilfredshed med de nye bannere – dette skal udbygges og udvikles til næste år.
• Det SKAL undgås, at der figurerer afdøde på medhjælperlisterne!
• Der var desværre ikke tid til at få oprettet en mailliste på medhjælperne under loppemarkedet, som ellers var planen. Henrik arbejder på sagen.

Andre arrangementer:
Evalueringsmøde omkring Loppemarkedet afholdes den 28. oktober i Klubhuset kl. 19.00.
Henrik inviterer loppeformændene.

Diverse møder:
Julemødet af holdes 27. november – Henrik arrangerer.

Pølsevogn:
Anders udarbejder en ny prisliste for pølsevognen, hvor også pris for kørsel inkluderes.
Anders indkøber ligeledes en trailerlås.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Det blev drøftet og besluttet, hvem der skal have årets Vennepris 2015, der overrækkes til Klubfesten den 14. november 2015.

Eventuelt:
Henrik bestiller bårebuket til Ib Hansen.
Lars bestiller bårebuket til Carl Erik Nielsen.

Punkter til næste møde 4. november 2015:
Hvordan håndterer vi situationen omkring teltudlejning og opsætning.
Gennemgang af ansøgninger fra St. Lyngby IF.

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 2. september 2015 kl. 18.00

Afbud:
Jan og Keld

Ansøgninger:

Kassereren om økonomi mm.:
FIH- bank opsiger vores konto pr. 16. november 2015. Vi skal overveje hvordan og hvor, vi ønsker at placere de ca. 512.000 kr. i fremtiden.

Nyt vedr. teltudlejning:
Henning har bestilt de reservedele til teltene, der er nødvendige – hjørnelynlåse, sideduge og stormkroge.

Nyt vedr. loppemarked:
Div. planlægning af loppemarked

 • Opsætning af bannere

 • Bannere opsættes ca. 15.9.15. Michael er tovholder og sørger for nødvendigt grej og evt. lift.

 • Klisterdag

 • 9.9.15 fra k. 16.00 i Loppehallen. Jens køber klister.

 • Opsætning af plakater – hold og ruter

 • Opsætning sker 12. og 13. september og vi følger tidligere års rute. Jens giver besked til relevante personer.

 • Underholdning på loppemarkedet i anledning af jubilæum

 • Der arbejdes fortsat på sagen.

 • Bespisning efter markedet

 • Der er brug for 4 personer til hjælp med at anrette til fællesspisninger efter markedet. Henrik taler med Henning om menuen.

 • Udlevering af T-shirts – ny procedure??

 • Vi gør, som vi plejer!!

 • Wc’er og truck

 • René har talt med Sejer, så der er styr på det.

 • Og meget andet….

 • Der skal være en skærpet opmærksomhed på sikkerheden i frohold til truck, lasbiler, containere osv. – herunder også, at de personer, der skal føre køretøjerne, kan gøre det på forsvarligvis.

 • Der opfordres på det kraftigste til, at alle hjælper alle, både ved ud pakningen og ikke mindst ved nedpakning.


Andre arrangementer:

Diverse møder:

Pølsevogn:

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:

Eventuelt:
Der holdes et sidste koordineringsmøde d. 17. september kl. 18.30 i klubhuset uden spisning.

Punkter til næste møde oktober 2015:
Placering af FIH-indestående.
Opsamling på Loppemarkedet.

 

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 12. august 2015 kl. 18.00

Afbud: Keld og Lars

Ansøgninger:
Vi har modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Gymnastikafdelingen if. med Motionsløbet den 12. september 2015.
Henrik formulerer svar til afdelingen.

Kassereren om økonomi mm.:

Teltregnskab 1.1.15 – 8.8.15: 95.000,-
Udgift if. med skaden ligger på ca. 10.000,-

Nyt vedr. teltudlejning:
Henning bestiller de nødvendige reservedele til teltene, bl.a. hjørnestykker.

Nyt vedr. loppemarked:
• Vi har endnu ikke modtaget svar omkring opsætningen af bannere i Hillerød – Henrik rykker for svar.
• Michael har udarbejdet forskellige layouts til bannere til både Hillerød og på loppepladsen blev drøftet. Michael arbejder videre med tilpasning.
Der prioriteres bannere til udendørsboderne, men arbejder videre med at optimere indendørsskilte til 2016.
• Rene´ taler med Sejer om toiletter og truck.
• Deadline for evt. nye sponsorer er slut uge 33.
• Entre pris ændres til 25 kr. for voksne og uændret 0 kr. for børn.
• Henrik skriver til bodformændende i slutningen af august omkring rekruttering af mandskab.

• Forslaget omkring udlevering af mad og drikkebilletter til medhjælper unde loppemarkedet, blev drøftet.
Der er enighed om, i bestyrelsen, at de gratis måltider og drikkevarer fredag, lørdag, søndag morgen og aften er rimelige og at under selve loppemarkedet vil medhjælpere (dem med årets t-shits) kunne købe øl, vand og mad til sig selv til ca. ½ pris.
• Henrik bestiller plakater, T-shirts og indrykker annoncer.
• Loppeeffektannoncen er i aviserne sidste gang i uge 37. Sidste hold kører lørdag i uge 38.

Andre arrangementer:
Ål og flæsk flyttes fra Arresøhus til Klubhuset, da Arresøhus er udlejet.
Jens, Michael og Rene´ møder ind kl. 17.00.

Diverse møder: ingen
Pølsevogn: ingen
Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning: ingen
Eventuelt:
Loppeafhentning:
Der opfordres til at respektive hold gøre turene færdige om lørdagen, både af hensyn til folk vi henter hos og de hold, der skal køre efterfølgende lørdag.
Samtidigt er det vigtigt, at vi er en smule mere kritiske i forhold til, hvad vi tager med. Det er ikke meningen, at vi skal bruges som mobil omlastercentral. Vi skal naturligvis afvise på en ordentlig og respektfuld måde….

Punkter til næste møde, 2. september 2015 kl. 18.00:
Loppemarked
• Klisterdag
• Opsætning af bannere og plakater - hold- og områdefordeling
• Markering af 25 års jubilæum (hvis vi afholdt det første loppemarked i 1991, er det jo 25. gang)
• …og sikkert en hel masse mere

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 7. juli 2015 kl. 18.00

Afbud: ingen

Ansøgninger: ingen punkter

Kassereren om økonomi mm.:

• Vi har fået to nye medlemmer
• Alle 3 biler er nu registreret under VENNERS cvr på Jans adresse.
• Festen holdt budgettet, endda med en mindre udgift end forventet.
• Dansk Forsikring og Top Danmark er fusioneret og således, med et trylleslag, er vores forsikringer samlet i ét selskab.

Nyt vedr. teltudlejning: Ingen punkter

Nyt vedr. loppemarked:
Michael undersøger for bannere af forskellig slags til
- Markering af udvalgte boder og
- Til Herredsvej
Henrik kontakter kommunen om vejledning/retningslinjer for at opsætte banner over Herredsvejen.

Loppe-T-shirt tilføjes ”Venner 25 år”.

Andre arrangementer:
Ål & flæsk afholdes den 28. august på Arresøhus (nu ændret til Klubhuset) kl. 18.00. René sender indbydelser ud.
Jens taler med Carl Hansen om anskaffelse af ål.
Jens, Michael og René er tovholder på arrangementet.

Gymnastikafd. afholder Motionsløb den 12. september 2015.
Vi stiller telt til rådighed og afventer i øvrigt, om der er andet vi kan være behjælpelige med.

Diverse møder:

Pølsevogn:

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:

Eventuelt:
Evaluering af jubilæumsfest
Overvejende stor tilfredshed med festen – både hvad angår bestyrelsen og ”det man hører” rundt omkrig.
Mht. oprydningen havde det været rart med lidt flere folk.


Retningslinjer for gaver
Henrik formulerer et oplæg til en form for Gavepolitik til et af de næste bestyrelsesmøder.

Punkter til næste møde12. august 2015:

Diverse omkring Loppemarkedet, herunder sponsorer….

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 18.00

Afbud: Anders

Ansøgninger:

Kassereren om økonomi mm.:

Orientering om indestående i hhv. Nordea og FIH.

Øko-dagen
Et nydeligt overskud på ca. 36.000 kr. fra Øko-dagen

Medlemmer af Venner:
Vi skal finde en nem, overskuelig og brugbar løsning på at opkræve kontingent i fremtiden.

Nyt vedr. teltudlejning:
Sikring af telte
Alle telte er nu sikkerhedscertificerede, efter et flot stykke arbejde af dygtige folk.

Nyt vedr. loppemarked:

Andre arrangementer:
Planlægning af fest den 20. juni 2015
Diverse drøftelser, justeringer og planlægning af festen den 20. juni.
Vi afholder møde igen den 10. juni –
kl. 18.30 uden spisning – hvor vi kan blive mere konkrete, da vi først kender det endelige deltagerantal den 8. juni – afbud fra Keld til dette møde.

Diverse møder:

Pølsevogn:


Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:

Eventuelt:


Punkter til næste møde
7. juli 2015 kl. 18.00:
Evaluering af Jubilæumsfest, herunder økonomi
Retningslinjer for gaver – til hvem og hvornår giver Venner gaver
Loppemarked

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015 kl. 18.00

Afbud: Michael og Keld

Ansøgninger: ingen punkter

Kassereren om økonomi mm.:

Forsikringer
Jan arbejder videre med en fornuftig og langtidsholdbar løsning omkring forsikringsforhold.

Mobilepay:
Vi afprøver mobilepay i forbindelse med loppemarked 2015 – derefter beslutter vi endeligt, om vi vil benytte denne betalingsform i fremtiden.

Venner mailadresse:
vennerneif@gmail.com

Nyt vedr. teltudlejning:

 • Der er bestilt dupsko til stole og borde – samt ekstra gulv.

 • Opmærksomhed på at der er brug for flere teltopsættere

 • Teltene skal have et certifikat i forhold til sikkerhed – Henning undersøger nærmere med Kibæk Presenning A/S

Nyt vedr. loppemarked:
For mange mennesker i hallen – hvad gør vi?
Vi er fortsat opmærksomme på forholdet, men har ikke umiddelbart nogen løsning. Vi skal sikre fri adgang til nødudgange og synligt brandmateriel.

Auktion:
Auktionen flyttes til kl. 12.45, da erfaringen viser, at salget går i stå efter auktionen.

Markering af Jubilæum:
Henrik undersøger mulighed for en festlig åbning af næste Loppemarked – evt. noget musik.

Åbningstale:

Der skal holdes en officiel åbnings- og velkomsttale kl. 9.55.

Andre arrangementer:
Jubilæumsfest
Invitationer sendes til Loppeformænd, der opfordres til at videresende til egne hjælpere. Plakater sættes op i Klubhus, ved halindgangene og på skole.
Elith og Jan husstandsomdeler – Henrik sørger for kopierne.

Festteltet placeres på træningsbane, hvor der er kortest til toiletter, strøm, vand osv.
Elith taler med Lone A. om, at være ansvarlig for borddækning og hvad der til hører.
Lars undersøger med cateringfirmaet omkring serveringspersonale og bartendere.
Henning koordinerer opsætning af festtelt.
Jens og Henrik sørger for indkøb/bestilling af drikkevarer.

Diverse møder:

Pølsevogn:

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:

Eventuelt:

Punkter til næste møde
3. juni 2015:

Jubilæumsfest
Beslutning om ekstra møde omkring festen, 10. juni.

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 1. april 2015 kl. 18.00

Tilstede: alle, dog ikke Jan

Ansøgninger:
Gymnastikafdelingen ønsker at deltage i et stævne i Italien, sommeren 2016.
I den anledning spørges om Venner kan bidrag med økonomisk støtte og i fald, hvor meget?
Beslutning om dette træffes på i maj måned.

Kassereren om økonomi mm.:
Jens orienterede om indestående i Nordea og FIH.
Forsikringer
Mobilepay
Da kassereren er fraværende, tages punkter op på næste møde.

René orienterede om, at han har modtaget den nye dankortterminal, der således kan tages i brug på Øko-dagen.

Nyt vedr. teltudlejning:
Der er nu sat "dupper" på de fleste stole og borde. Henning sørger for at indkøbe flere, så de sidste stole og borde også kan komme op på dupperne!!

Nyt vedr. loppemarked:
Ingen punkter

Andre arrangementer:
Finpudsning af Øko-dag den 19. april
Der er styr på arrangementet.
Bemanding – ok
Opstilling sker lørdag –
vi mødes kl. 9.00
Bespisning er organiseret
Keld og Jens fordeler mandskabet mest hensigtsmæssigt
Jens sørger for genkendeligt beklædning til hjælperne

Oplæg om jubilæumsarrangement 20. juni 2015
Udvalget – Michael, Lars og Anders – fremlagde et fint oplæg til festligholdelse af vores jubilæumsarrangement den 20. juni.
Beslutninger træffes på ekstraordinært møde den 21. april 18.00-19.00.

Diverse møder:
Pølsevogn:

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Eventuelt:
Loppemarked 2015
Punkter til næste møde 6. maj 2015:
Jubilæum – flere tiltag, forskelligt vedr

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 4. marts 2015 kl. 18.00

Tilstede: alle, dog ikke Elith

Ansøgninger:
Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Bankfuldmagt er overgivet til Jan, der også har modtaget al 2014-regnskab mm. fra Inge Kristensen.
Der arbejdes på overdragelse af forsikringer. Det undersøges, hvad der kan lade sig, så det administrativt, bliver så enkelt og overskueligt som muligt.

Mobilepay:
Er endnu ikke faldet på plads. Jan forsøger at oprette en erhvervskonto i Danske Bank da Mobilepay umiddelbart er mere brugervenligt end Swip (Nordea).

Nyt vedr. teltudlejning:
Vi har modtaget "regler" og retningslinjer fra Kibæk Presenning A/S. Disse videresendes til Henning Larsen, der bedes undersøge, om vi lever op til gældende krav.

Nyt vedr. loppemarked:
Der er lavet 2 nye indsamlerhold:
Hold 2: Anders Jørgensen – Anders Keck
Hold 11: Dan Valling – Per Antonisen

Andre arrangementer:
Øko-dag den 19. april – hvordan gør vi i år?
Keld indkalder til planlægningsmøde – Keld, Jens, Lone A., Lena og Ole.
Alle må gerne prøve at få nogle flere hjælpere med.


 

Diverse møder:

Pølsevogn:
Er udlejet til Grønnegårdscentret 17.3.15 – Anders A. og Jan aftaler endeligt om fakturering. Pris 1000 kr.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Ny Dankortterminal
Der er behov for er terminal, der er wi fi-forbundet. René har fået et udmærket tilbud og han sørger for indkøb - således vi nu har 2 dankortterminaler.

Jubilæum
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Anders, Michael og Lars - der skal udarbejde et oplæg til en festligholdelse den 20. juni 2015.
Jens informerer Hovedbestyrelsen om Venners arrangement. Venner vil gerne afholde et aftenarrangement, og IF er velkommen til at gøre dagen endnu festligere med sjov, spas, turneringer eller andet, i løbet af dagen.

Desuden blev drøftet flere ideer til markering af jubilæet – dette tages med på næste møde.

Eventuelt:
Jan opretter en gmail.com til Venner

Punkter til næste møde 1. april 2015:
Finpudsning af øko-dag
Jubilæum
Diverse om forsikring og mobilepay

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl. 18.00

Tilstede: alle –
Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem:
Jan Enevoldsen

Konstituering af bestyrelsen:
Formand:  Jens Hansen
Næstformand:  René Larsen
Kasserer:  Jan Enevoldsen
Sekretær:  Henrik Keck

Øvrig bestyrelse:

Anders Andersen
Michael Larsen
Keld Hjort Olsen

Suppleanter:
 
1. Elith Andersen
2. Lars Hansen

Ansøgninger:
ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Jens og Jan bringer formalia i orden i Nordea, FIH, samt med forsikringsselskabet. Endvidere undersøges muligheden for at etablere MobilePay.
Den hvide bil skal repareres og derefter til syn. AMJ er sat på sagen.

Nyt vedr. teltudlejning:
Teltudlejningen er så småt i gang.
Henning har på begyndt påsætning af dupper på stole og borde – i første omgang på 100 stole.

Nyt vedr. loppemarked:

- Vi har loppeannonce i ugeaviserne fra uge 12 til og med 37 – påbegynder afhentning d. 28. marts og slutter 19. september. Det betyder vi har annonce i aviserne 1 uge før vi begynder indsamlingen og slutter annonceringen 1 uge inden vi stopper indsamlingen.
- Vi lægger plader ud i hallen den 28. marts kl. 8.00.
- Jens kontakter ”loppetelefonerne” om de vil fortsætte vagten.
- René orienterer loppeafhenterne om opstart.
- Der skal opsættes en form for hegn omkring ”jernafdelingen”. Jens planlægger og indkalder folk ad hoc.


 

Andre arrangementer:
Øko-dag den 19. april – hvordan gør vi i år?
Keld er tovholder og kontakter Lone A.
René undersøger muligheden for en bedre Dankortterminal.

Diverse møder:

Fastsættelse af nye mødedatoer
Bestyrelsesmøder afholdes 1. onsdag i måneden – første gang 4. marts 2015 kl. 18.00 – afbud gives til René senest fredagen inden.
Fordelingsmøde med St. Lyngby IF afholdes onsdag den 18. november 2015.

Pølsevogn:
Anders har overblikket over arrangementet hos Butik Ann-Marie.

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:

Hvordan behandler vi forslag og formidler beslutninger i fremtiden?
I fremtiden skal forslag, fra medlemmer eller andre, til bestyrelsen sendes skriftligt til Henrik på papir eller på: keck@webspeed.dk, der sørger for at sætte dem på dagsordenen til behandling.
Efterfølgende skal det fremgå i referatet, hvilke forslag vi har behandlet og beslutningen begrundes.

Jubilæumsår – hvordan markerer vi dette?
Der blev drøftet forskellige muligheder for markering af Venners 25 års jubilæum. Vi har endnu ikke lagt os fast på noget konkret – men har et godt fundament i egne ideer + ”det katalog” vi har modtaget fra Ole M. Jensen.

Eventuelt:

Punkter til næste møde 4. marts 2015:
Øko-dag
MobilePay og dankortterminal
Jubilæum

GENERALFORSAMLING 2015 Søndag d. 25. jan. 2015 kl. 10.30

1. Valg af dirigent: Lars Hansen

2. Årsberetning:

Formand Jens Hansen aflagde sin beretning – der indledtes med 1 minuts stilhed for Dan Bebe.

Jens berettede om de arrangementer, Venner har været involveret i – bl.a. øko-dag på Lundholm, Liv & Glade dage i Ll. Lyngby, teltudlejning, udlejning af pølsevognen, Loppemarked, Ål & flæsk (arrangement for hjælpere) og gratis billetter til Dilettant til loppehjælpere.
Jens oplyste, at der vil blive indkaldt til borgermøde den 12. april 2015 omkring det videre arbejde med Liv & Glade dag projektet.

Jens takkede for det store arbejde, der bliver gjort både omkring teltudlejning og -opsætning, vedligeholdelse af biler og hele indsatsten vedr. loppemarkedet.

Årets Vennepris blev uddelt ved Klubfesten og gik til Anders Jørgensen for et enestående stykke arbejde for Venner gennem mange år. Tillykke til Anders.

Jens takkede alle for deres bidrag til at foreningen fungerer så godt og glæder sig i til 2015, hvor Venner har 25 års jubilæum og opfordrede i øvrigt forsamlingen til at komme med forslag til, hvordan dette markeres bedst muligt.


3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:
Inge Kristensen fremlagde det revidere regnskab og kunne konstatere at 2014 havde givet et overskud på 126.546,72 kr.

Egenkapitalen er pr. 1.1.2015: 1.326.949,49

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:
Fortsat 75,00 kr.

5. Behandling af indkomne forslag:
Ingen

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Rene´ Larsen – genvalgt
Anders Andersen – genvalgt
Keld Hjort Olsen - genvalgt
Jan Enevoldsen – valgt for 1 år

Revisor på valg:
Connie Nielsen - genvalgt

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter på valg:
Elith Andersen – genvalgt som 1. supp.
Lars Hansen – genvalgt som 1. supp.

Valg af 1 revisorsuppleant på valg:
Per Felby – genvalgt

7. Eventuelt
Herefter gik snakken ganske lystigt – flot styret af dirigenten.
Generel stor ros fra forsamlingen for årets arbejde.

Der var lidt forskellige kommentarer og forslag - og tak fra Hovedbestyrelsen og Fodboldbestyrelsen for årets gode samarbejde.
Forslagene vil den nye bestyrelse behandle i det kommende år.

Forsamlingen afsluttedes med et 3-foldigt leve for foreningen

Dirigent Lars Hansen

Sekretær Henrik Keck

Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 18.00

Tilstede: alle

Ansøgninger: ingen

Kassereren om økonomi mm.:

Inge Kristensen laver årsregnskab i samarbejde med Lise.
Jens har fået adgang til kontoen i Nordea og kan administrere den frem til ny kasserer er valgt.
Jeg orienterede om indestående i hhv. Nordea og FIH bank.

Nyt vedr. teltudlejning:

Telt er udlejet 20. februar 2015til Butik Ann-Marie m. 2 mand + pølsegrej.

Nyt vedr. loppemarked: intet


Andre arrangementer:

Forberedelse af Generalforsamling 2014
Generalforsamling afholdes 25.1.2015 kl. 10.30. Kokkene er klar. Annocen har været i HIP. Huset åbnes kl. 8.00.
Jens spørger Inge om, hun vil fremlægge årsregnskabet.
Henrik sørger for dagsorden, René sørger for vedtægter.
Vi mødes kl. 9.30 og stille op.
René (med garanteret bistand af Lone) sørger for mad og drikke.
Jens laver udkast til beretning og gennemgår den sammen med Henrik.

 

Diverse møder:
Næste møde omkring Liv & Glade dag er 14.1.2015.
Næste bestyrelsesmøde er den 18.2.2015 kl. 18.00.
Øko-dag afholdes den 19. april 2015 på Lundholm.

Pølsevogn: intet

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:

Forslag til erstatning for Dan, i bestyrelsen. Dan var ikke på valg - så vi taler altså om en 1-årig periode.
Bestyrelsen foreslår Jan Enevoldsen for en foreløbig 1-årig periode.

Eventuelt:
Punkter til næste møde, 418. februar 2015:
Konstituering af bestyrelsen
Fastsættelse af nye mødedatoer
Hvordan behandler vi forslag og formidler beslutninger i fremtiden?
Øko-dag den 19. april – hvordan gør vi i år?
Jubilæumsår – hvordan markerer vi dette?

     
     
Opdateret 21.05.2024
Tilbage til indhold